14Maj2013
Regionalna konferencija
„Turističko tržište Jugoistočne Evrope – nove razvojne mogućnosti“
Publikacija
Edicija „Turističko tržište Jugoistočne Evrope - nove razvojne mogućnosti“